Katarakta ili Siva mrena

Marko Petrovic,

Katarakta ili siva mrena je zamućenje očnog sočiva. Sočivo čine belančevine i voda. Belančevine su poređane tako da omogućavaju prolaz svetlosti i njegovo fokusiranje na očnom dnu. Kada se neki od proteina zamute u pojedinom delu sočiva dolazi do stvaranja katrakte, a uzročnici mogu biti i pušenje i šećerna bolest. Katrakta se ne mora, a može razviti na oba oka, neprenosiva je. Katarakta se obično javlja posle 60 godine. Razvija se u četiri faze, a one su: početna, nezrela, zrela i prezrela. U početnoj fazi katarakte dolazi do zamućenja vida, u kasnijoj fazi dolazi do još većeg zamućivanja vida, dok u krajnjoj fazi dolazi do totalnog gubitka  vida. Simptomi katrakte su: česta potreba za promenom dioptrije, zamagljen vid, dupla slika, problemi sa gledanjem u svetlo. 
Otklanjanje katarakte se vrši hirurškim putem. Može se odstraniti i u ranoj fazi, što znači da se ne mora sačekati faza sazrevanja. Operacijom se otklanja zamućeno sočivo iz oka, i ugrađuje se veštačko sočivo. Operacija se vrši pod lokalnom anestezijom, i na sam dan operacije pacijent ne sme da jede, a dioptrija za sočivo koje se stavlja nakon operacije se određuje pre početka. Katarakta se može odstraniti i ultrazvučnom operacijom. Ultrazvučnom operacijom se vrši usitnjavanje a zatim i uklanjanje fragmenata iz oka. Na kraju operacije se kroz rez ubacuje silikonsko sočivo. Ova metoda je jednostavnija i bezbolnija za pacijenta, jer sat vremena nakon operacije pacijent već može ići kući, a oporavak traje svega sedam dana. 
Formiranje katarakte se može sprečiti u početnoj fazi razvoja promenom dioptrije, ponekada i širenjem zenica. Ukoliko nijedna od ove dve metode ne pomognu, potrebno je izvršiti operaciju katarakte.

Share this post← Prethodni post Translation missing: en.Sledeći post →