Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja sajta www.prirodnilek.rs

 

Svaki posetilac sajta www.prirodnilek.rs , pristupom ovom sajtu prihvata uslove korišćenja, navedene u ovoj informaciji.

Svi posetioci sajta Prirodnilek.rs prihvataju da se pristup sajtu i korišćenje  odvija pod sledećim uslovima:

Sve informacije na sajtu Prirodnilek.rs su isključivo informativnog i edukativnog karaktera i ne mogu biti zamena za savet koji vam je dao lekar ili drugi medicinski profesionalac. Ako imate ili sumnjate da imate zdravstvenih problema na vreme se obratite svom lekaru ili drugom medicinskom stručnjaku.

Sajt prirodnilek će se truditi da svi podaci na sajtu budu tačni i ažurni, ali ne garantuje za tačnost i kompletnost informacija koje se nalaze na sajtu i ne preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu. Korišćenjem ovog sajta prihvatate činjenicu da informacije mogu biti nepotpune, netačne ili zastarele.

Ne možemo garantovati kompletnost i tačnost objavljenih informacija. Korišćenjem ove prezentacije preuzimate rizik da te informacije mogu biti nepotpune ili netačne ili da možda neće zadovoljiti vaše potrebe ili zahteve.

Vlasnik sajta kao i saradnici na projektu prirodnilek.rs ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu eventualnu štetu nastalu njegovim korišćenjem, bilo direktnu ili posrednu. Ukoliko šteta nastane korišćenjem nekog od proizvoda poručenih posredstvom sajta prirodnilek.rs odgovornost snosi proizvođač tog proizvoda. 

Pojedinačna mišljenja korisnika predstavljaju njihov lični stav ili iskustvo, i ne predstavljaju rezultat upotrebe određenog prirodnog proizvoda, a individualni rezultati se razlikuju.

Sajt Prirodnilek.rs ne preuzima bilo kakvu  odgovornost za  eventualnu štetu na kompjuterskoj opremi ili softveru, nastalu upotrebom ovog sajta, direktnu ili indirektnu. Ukoliko ikakva šteta ipak nastane odgovornost snosi DigitalOcean ™ Inc.

Sajt Prirodnilek.rs zadržava pravo da postavi linkove ka drugim sajtovima, ali nije i ne može biti odgovoran za sadržinu tih sajtova.

Svaka komercijalna upotreba je zabranjena. Sadržaj sajta se ne sme umnožavati ili koristiti na neki drugi način bez pismenog odobrenja.

Sadržaj ove internet prezentacije je zaštićen zakonima o autorskom pravu. Možete slobodno da presnimite sadržaj ove internet prezentacije, međutim, samo za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Nisu dozvoljene nikakve izmene ili dalja reprodukcija ovog sadržaja. Ovaj sadržaj se ne sme umnožavati ili koristiti na neki drugi način bez našeg pismenog odobrenja.

Sva pitanja, komentari, predlozi i svaki drugi kontakt, uključujući sve ideje, pronalaske, koncepte, tehnologiju ili znanje poslate na ovu internet prezentaciju elektronskom poštom ili na bilo koji drugi način, nećemo smatrati poverljivim i one postaju naše vlasništvo. One se dalje mogu koristiti bez ograničenja na bilo koji način i u bilo koju svrhu uključujući i usavršavanje, proizvodnju i/ili prodaju robe ili usluga.

Informacije na ovom WEB Shop-u su namenjene da informišu, dopune i približe proizvode širokom krugu korisnika posredstvom internet media. Ove informacije nisu zamena za stručna mišljenja vašeg lekara, farmaceuta ili drugog zdravstvenog radnika u ovoj oblasti stručnosti. 
Za sve proizvode preporučijemo da prvo morate konsultovati Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko niste sigurni u vezi uzimanja, korišćenja, davanja i upotrebe određenog proizvoda, a ne oslanjati se isključivo na bilo kakvu informaciju preuzetu sa ovog WEB Shop-a.

Stoga Vas molimo da uvek pročitate uputstvo za upotrebu o bilo kojem poručenom proizvodu i da se pridržavate navedenih informacija proizvođača.
Korišćenje bilo kojih od ovih proizvoda je bezbedno, korisno, podobno, ili efikasno za Vas ili bilo koga drugog u saglasnosti sa onim što je proizvođač istakao u svojoj deklaraciji.

Ovaj sajt NIJE NAMENJEN osobama mladjim od 18 godina. Ako imate manje od 18 godina, molimo da se ne registrujete i ne posecujete sajt. Ukoliko se ipak registrujete i posecujete sajt Prirodnilek.rs, činite to na sopstvenu odgovornost!

Izuzima se bilo kakva odgovornost za porudžbine primljene od, ili isporučene osobama mlađim od 18 godina. 

Ne daju se nikakve garancije za prikaz tačnosti bilo kojeg dela reklamiranih proizvoda na ovom web sajtu, ili kvalitetu, ili pak podesnosti proizvoda za svrhu ili usluge koje su ponuđene od strane bilo koga ko reklamira na našem web sajtu ili ima link povezan sa drugim web sajtom preko našeg sajta.
Korišćenjem ove stranice, Vi potvrđujete da ste pročitali i razumeli naš izuzetak od odgovornosti.

Kako se radi o proizvodima koji su jasno i nedvosmisleno predstavljeni, a podložni su oštećenju pri otvaranju od strane korisnika, funkcija Povraćaja proizvoda nije dostupna. Ukoliko smatrate da je proizvod prilikom isporuke oštećen, molimo da nas kontaktirate kako bi smo vam nadoknadili štetu. 

Vreme isporuke proizvoda dato je prema proceni i idealnim uslovima, međutim usled promene činilaca koji uslovljavaju vreme isporuke ono je podložno promeni, stoga Prirodnilek.rs nije odgovoran za kašnjenje u isporuci.

Cena isporuke proizvoda se može promeniti u zavisnosti od kurirske službe, i za to sajt nije odgovoran.

Prirodnilek.rs zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju na sajtu, delimično ili u potpunosti, u bilo koje vreme, po sopstvenom nahođenju i bez prethodne najave.

Prihvatanjem Pravila i uslova , Vi garantujete da ste u potpunosti pročitali I razumeli pravila I uslove ne ograničavajući se na duševne bolesti, mentalni hendikep, trovanje, lekove ili bilo koji drugi zdravstveni problem koji umanjuje rasuđivanje.