Ekcem

Ekcem predstavlja preteranu imunološku reakciju kože na alergene koji su uobičajni. Najčešći simptomi ekcema su crvenilo, svrab, suva koža ili sitni plikovi na koži. Kako nastaje ekcem? Strana supstanca, koja je nepotpuni alergen, prodire u kožu i tu se vezuje sa proteinskim nosačem stvarajući puni alergen. Postoji dosta alergena, to su i organska i neorganska jedinjena. U svim fazama ekcema svrab je jako izražen. Ekcem se može pojaviti na svim delovima tela, čak i na onim delovima tela koji imaju prirodno zadebljalu kožu, na rukama i stopalima, međutim nešto je češći na delovima tela gde se koža savija. Treba koristiti pamučnu odeću, kako bi dozvolili koži da diše, treba izbegavati jaka hemijska sredstva za higijenu, hranu koja može izazvati alergijsku reakciju i treba sprečiti isušivanje kože, za to treba koristiti kremu, mast ili melem za ekcem. Kreme za ekcem imaju veliku ulogu u zaštiti kože od isušivanja i od alergena, kao i mast za ekcem. Lečenje ekcema je problematično, jer ni jedan od načina lečenja ekcema nije u potpunosti uspešan. Nedostatak vitamina B6 može po nekad biti uzrok nastanka ekcema, tako da treba unositi dodatne količine ovog vitamina. Takođe nedostatak cinka u organizmu može biti uzrok pojave ekcema.